You can now use the 👤🔑 same user account on all the EverybodyWiki !


Amoen

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki
Hopp til:navigasjon, søk

Lua-feil i package.lua, linje 80: module 'Module:Namespace detect/data' not found. Historikk I årene etter 2. verdenskrig var arbeidsmarkedet og næringslivet preget av store omstillinger, og det foregikk en sterk overføring av arbeidskraft fra primærnæringene til industrien og tjenesteytende næringer. Strukturendringene i arbeidslivet stilte nye krav til arbeidskraften, og disse utfordringene ville Arbeidsdirektoratet møte gjennom blant annet voksenopplæring av arbeidstakere som tidligere hadde livnært seg gjennom primærnæringene. Ved kgl. res. av 3. januar 1964 ble en komite nedsatt for å utrede spørsmål i forbindelse med ekstraordinær yrkesopplæring for voksne i Indre Nord-Troms og Indre Finnmark. Komiteens innstilling forelå 11. november 1964, og Alta ble foreslått "som det naturlige sted for kurssenteret". Voksenopplæringssenteret skulle fremmes som et fylkeskommunalt prosjekt, og administrasjonen skulle praktisk tillegges en nærliggende yrkesskole. Prosjektet ble igangsatt av sentrale myndigheter, og Voksenopplæringssenteret for Indre Nord-Troms og Indre Finnmark, Alta, ble innviet 6. oktober 1967. Senteret skulle først og fremst tilby voksenopplæring til voksne som hittil hadde drevet med reindrift, fiske og jordbruk, og den samiske befolkningen ble sett som en naturlig målgruppe. Senteret ble knyttet til Alta yrkesskole, og rektor ved skolen la vekt på senterets spesielle oppgaver i forhold til samer, og de mentale omstillingene utdanningen ville by på for den samiske befolkningen. Administrativt lå Amo-senteret under Fylkesarbeidskontoret i Finnmark og Arbeidsdirektoratet. På slutten av 1990-tallet ble amo-sentrene i Norge lagt under fylkeskommunal administrasjon, med unntak av sentrene i Finnmark og Buskerud. http://arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=no-a1450-09000000070603[død lenke] i Alta fortsatte sin drift fram til årsskiftet 2001/2002, da Fylkesarbeidskontoret etter godkjenning fra Arbeidsdirektoratet la ned virksomheten.

De siste årene har Amo senteret vært i bruk av yrkesfag på Alta videregående skole, hvor TIP, Byggfag, Transport og Logistikk, Yrkesjåførlinja og industrimekaniker. Det er to verksteder, en parkeringshus/ hall for trucker og mellomtunge kjøretøy og eget byggfag hall. Det annligger 8 klasserom, 1 kafferom og en kantine (kantinen er lagt ned fra 2016) og to parkeringsplasser med over 25 parkeringsmuligheter.


This article "Amoen" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Amoen. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

Informasjonskapsler hjelper oss å levere. Ved å bruke tjenesten vår godtar du vår bruk av informasjonskapsler.