Ekenes gård østre

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki
Hopp til:navigasjon, søk

Lua-feil i package.lua, linje 80: module 'Module:Namespace detect/data' not found. Lua-feil i package.lua, linje 80: module 'Module:Namespace detect/data' not found. Ekenes Gård Østre, Gnr. 21 Bnr. 2 Færder kommune.

Navnet Ekenes stammer opprinnelig fra navnet Eiknes, etter eikene på Neset, ved eikelunden syd for Øhrebukta som den gang strakk seg langt innover der Øhrebekken er i dag og som er del av gården.

I 1396 bestod Ekenes av to gårder, østre og vestre, begge under kirken og biskopen i Oslo. Ved reformasjonen på 1500 tallet tok kongen bispestolgodset som lå under Sem kongsgård til 1646. Gårdene hadde ingen lange gårdsslekter, så 4. generasjoner vil nok være blant de lengste eierskap. Fra 1700-tallet var det hyppige eierskifter, nok ofte fordi mange var skippere og styrmenn som omkom på sjøen hvor enkene ikke hadde økonomi til å holde på gårdene.

Ekenes Gård Østre var tidligere benevnt som Østre Ekenes bruksnummer 2. Eiendommen ble utskilt i 1851 fra bruksnummer 1 og solgt for 300 spesidaler til Anders Henrik Torgersen, eier av Vestre Ekenes. Våningshuset ble bygget noen år senere. I 1865 fikk Hans A. Gundersen auksjonsskjøte på bruksnummer 2 for 415 spesidaler. Han hadde også samme år kjøpt bruksnummer 4 på Vestre Ekenes. De to gårdene hadde samme eiere frem til 1904 hvor disse ble solgt til Carsten Langlie. I 1907 solgte Carsten Langelie bruksnummer 2 på Østre Ekenes og bruksnummer 2 og 14 på Vestre Ekenes for kr. 20 500 til agronom Morten Lund Nærup (f. 1883 i Kristiania, d. 1908, sønn av fogd A- Nærup i Jarlsberg). I 1909 ble eiendommen solgt for kr. 21 000 til Ole Nilsen Hesby og Christian Nøklegaard, som solgte igjen samme år for kr. 23 000 til Lars Anton Erlandsen og Peder Holhjem. I 1913 ble Østre Ekenes igjen solgt for kr. 25 000 til Karl Andreassen som igjen solgte for kr. 50 000 til gartner Olaus Hansen i 1921 (f. 1877 i Solum, d. 1937). Gartner Hansen drev godt og bygget vinkel på låven og satte opp uthus. Datter Petra Amalie overtok gården i 1937 (f. 1883 i Gjerpen, d. 1961). Fru Hansen hadde 3 barn; Rakel Arnolda (f. 1903 i Frogn, gift med Nils Helge Bergsted), Paul Arnulf Oldemar (f. 1904 i Eidanger) og Astri Marie (f. 1915 i Skien). Paul Arnulf var radiotelegrafist og omkom i krigsforlis med «Svend Foyn» 21. mars 1943. Fru Hansen solgte eiendommen i 1941 til direktør Solveig Røkke for kr. 60 000. Frøken Røkke var eier av Astoria Hotell i Oslo og bodde selv i Fagerstrand. Hun hadde behov for dyrkbar mark til grønnsaker hun skulle bruke til restauranten ved sitt hotell. Hun ble ikke særlig populær på Ekenes fordi hun hadde aldri noe å gi bort av sin produksjon. Våningshuset ble restaurert og stabbur og drivhus ble bygget i 1942 og senere revet. Tantebarna til Røkke vokste opp på gården, den ene senere gift med senere justisminister og fylkesmann i Vestfold, Mona Røkke. Solveig Røkke solgte eiendommen videre i 1949 til kjøpmann Christen Knagenhjelm Wiese (f. 1876 i Bergen, død 31. mars 1968).

Bildet viser Ekenes Vestre til venstre og Ekenes Østre til høyre

Wiese giftet seg med Gudrun Elisa Ravn Flo (f. 1897 i Bergen, død i 1985) i 1932. De fikk ingen barn. Ekteparet flyttet til Østre Ekenes fra Bergen, hvor familien hadde drevet en stor kullforretning. Tidligere hadde han i mange år vært skipsfører, både på seilskip, dampskip og taubåter. De søkte godt klima for sin pensjonstilværelse, nær sjøen med sin seilbåt - og han ville bort fra familien i Bergen, eierne av Bergen kullkompani. Uthuset ble utbedret av Wiese. Eiendommen bestod bruksnummer 2 på Østre Ekenes (gnr. 21) samt bruksnummer 2, 14, 17, 24 og 53 på Vestre Ekenes (gnr. 22), som er samme matrikler som eiendommen består av nå i 2018. Eiendommen er samlet på ca. 168 dekar, hvorav ca. 111 DA dyrket mark, ca. 45 DA skog og resterende gårdstun og adkomstveier. I 1953 ble forpakterboligen oppført. Det var byggeforbud på dette tidspunktet etter 2. verdenskrig, så uthuset ble flyttet fra vestsiden av låven til nordsiden og ombygget til forpakterbolig. Til eiendommen hørte det tidligere en steinbrygge i Ekenessundet. Wiese bygget trebrygge med steinbryggen som fundament. Både herr og fru Wiese var ivrige seilere og hadde seilbåt liggende på bryggen fra tidlig 1950-tallet. Christen K. Wiese deltok i de sommer olympiske leker 1920 i Antwerpen og ble olympisk mester i klassen 12 meter type 1919 med den norske båten «Heira II». Gården ble fra 1953 forpaktet av Bjarne Trygve Jonstang (f. 20.11.1920 i Våle, død 14.10.2010) og Ellinor Jonstang (f. Jonsrud den 24.10.1922 i Våle, død 06.12.2006). Jonstang forpaktet fra før storgården Fossan i Våle i fem år, og fikk med seg godt med oppsparte midler. Midlene stammet i majoritet fra potetproduksjon som ble solgt til hvalkokeriene på sine fangstterreng til Sørishavet. Valget falt på Ekenes Gård Østre hvor de flyttet i 1953 med sine daværende 3 barn Roar Jonstang (f. 15.6.43), Sverre Willy Jonstang (17.9.1947) og Harald Aage Jonstang (f. 11.7.1952). Harald Aage døde etter lengre tids sykdom august 1958. Finn Einar Jonstang, (f. 5.4.1955) og Randi E. Jonstang (f. 18.12.1960) ble begge født på Nøtterøy. Familien Jonstang måtte akseptere å være forpakter i mange år fordi Wiese på det tidspunktet ikke ville formelt overdra gården. Jonstang gjorde store investeringer med flytting av- og oppgradering av forpakterbolig samt etablering av bl.a. kjølelager på låven for å kunne lagre grønnsaker over vinteren til prisene var bedre på vårparten. Det var meget intensiv drift i alle år, med nye grønnsakssorter, her var den første større broccoliproduksjon i Norge, stangselleri, spinat og så storproduksjon av løk i alle størrelser, og så Jonstangs Stjerneløk som var beskyttet navn på småløk som ble stor produksjon i mange år og som hadde salget av til butikker og grossister i Oslo, med godt økonomisk resultat. Bjarne T. Jonstang hadde folkeskole og handelsskole. Han var svært kreativ og utviklet av både høstemaskiner og mest kjent Joen Løksettemaskin som revolusjonerte settingen av stikkløk og som ble solgt til Danmark, Finland Holland og England, til og med ett eksemplar til Egypt. Joen var Patentert i utallige land, men ble likevel kopiert i mange land. Kostnadene med rettslig å forfølge saken ble for omfattende og dermed ikke iverksatt. I løpet av få år ble det aller meste av stikkløken i Norge og Danmark satt med Joen. Konsekvensen for de 30-50 gårdsarbeidere på Ekenes var at de ble erstattet med Joen. Løkbonde Bjørn Syvertsen forpaktet jorden på Ekenes Gård Østre i ca. 5 år fra tidlig 1990-tallet gården han var forpakter av på Foynland. Nils Edvard Freberg overtok jordforpaktningen på midten av 1990-tallet.

Enke Solveig Wiese bodde i våningshuset frem til hun døde i 1985. Våningshuset ble leiet ut frem til 1995. Roar Jonstang (f. 15.6.43 i Våle) og Anne Lise (f. 19.11.42 i Slagen) overtok gården i 1992, og flyttet til Ekenes Gård Østre først i 2002 etter at våningshuset ble bygget på og totalrestaurert. Anne Lise og Roar har 4 barn; Nina Cecilie Jonstang Snekkestad (f. 20.5.1966), Ole Joachim Jonstang (f. 19.12.1968), Marianne Jonstang (f. 19.11.1974) og Christoffer Jonstang (f. 16.05.1977). Låve ble i 2002-2003 oppgradert. Veien til- og bryggen ble oppgradert i 2002.

Christoffer Jonstang (f. 17.05.1977) og Christina Sofie Jonstang (f. 20.01.1980) rev kårboligen og erstattet denne med ny bolig og garasje som stod ferdig mai 2011. Ekenes Gård østre i sin helhet ble formelt overdratt juli 2011, men hvor Roar og Anne Lise Jonstang ble boende videre i våningshuset. Gården har vært gjenstand for oppgradering også etter 2011. Nils Edvard Freberg forpaktet jorden frem til hans 3 barn overtok driften via selskapet Brødrene Freberg DA i 2017. All dyrket mark forpaktes i dag (2018) av Brødrene Freberg til vekseljord m. bl.a. pastinakkproduksjon.

Litteratur[rediger]


This article "Ekenes gård østre" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Ekenes gård østre. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.