Kroken (Rånåsfoss)

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki
Hopp til:navigasjon, søk

Lua-feil i package.lua, linje 80: module 'Module:Namespace detect/data' not found. Kroken er et småbruk på tettstedet Rånåsfoss i Sørum kommune i Viken fylke. Det har vært bebyggelse på småbruket siden tidlig på 1800-tallet, trolig lenger tilbake. I dag er det ingen gårdsdrift på eiendommen.

Hovedbygningen år 2021, på eiendommen "Kroken" på Rånåsfoss, i Nes kommune, i Viken fylke, Norge. Blader av Vintereik sees i bildet.

Historikk fra opprinnelsen til 1800-tallet[rediger]

Den gamle hovedveien mellom Blaker og Rånåsfoss går langs eiendomsdelet mellom gårdene Svarstad og Eid, og er i dag veldig gjenvokst mange steder. Hovedveien gikk forbi Kroken, og den steinsatte veien kan fortsatt ses. En steinbru over en renne er intakt.

Nord på Rånåsfoss ligger Kroken som opprinnelig var en seter under Svarstad. Ingen bevarte dokumenter nevner setra Kroken. Det skal ha gått en sti fra Kroken til Rustad i Nes på Romerike, der bakstekona Goro slo seg i hjel da hun falt utfor en bratt skrent. Stedet har siden blitt kalt Sublegoroberget.

1732 er første gang Kroken omtales i offentlige dokumenter, da Kristine Olsdatter fra Sørum ble stevnet på tinget for leiermål. Kristine hadde imidlertid flyktet til Kroken under Svarstad og møtte derfor ikke på tinget.

Søndre og Nordre Kroken oppstod i 1801 da Kroken ble delt. I 1835 kjøpte Ole Amundsen Sandnes plassen på 17 dekar innmark og 90 dekar skog.[1]

Historikk på 1900-tallet[rediger]

Småbruket bestod på 1900-tallet av hovedbygning, veslestue, stabbur, låve med fjøs og stall, vedskjul og uthus, lagringshus med kaldkjeller, steinsatt gårdsbrønn, smie og vaskeri/vaskehus, samt utedass. Senere ble det bygget en garasje for vogner. Eldste bygning på småbruket er i dag tømmerdelen av veslestua som ble flyttet fra en tomt ca. 200 meter høyere opp i skogen i løpet av siste halvdel av 1800-tallet. Den opprinnelige grunnmuren er bevart, steinsatt av rundsteiner.

På 1930-tallet eller 1940-tallet ble det lagt inn vann i hovedbygningen fra en brønn høyere opp i skogen via nedgravd vannledning av jern.

Eiendommen ble oppstykket tidlig på 1900-tallet. Andreas Kroken var siste eier av småbruket fra slekten Kroken. Småbruket ble solgt til Odd Eie i 1957. De de facto brukerne av eiendommen var da Odds foreldre: Osvald Eie og Mary Eie Klevenberg. Landbrukseiendommen Kroken ble kjøpt av Osvald Eie i hans eldste sønns navn: Odd Eie - fordi Osvald allerede var jordeier på garden Store-Eie gård på Seterstøa i Nes kommune, og de datidige regler for jordervervelse krevde at hver mann kun eide én landbrukseiendom av gangen.

I 1978 overtok Sverre Eie og hans kone Anne-Lise Eie eierskapet.

Det tilhørte opprinnelig noe skog til eiendommen, som ble kjøpt av Ole Amundsen Sandnes i 1835. En del av denne såkalte Krokskogen er i dag Krokskogen boligfelt.

Eiendommen har i dag 5 mål parkmessig anlagt hage.

I 1997 plantet Ronny Eie eik på Kroken. Den har spredt seg til de gjenværende skogsområdene omkring, så den tidligere gran og furuskogen (boreal skog) nå har fått innslag av eik, som områdene rundt Oslofjorden (boreonemoral skog). Dette er et nytt innslag i denne boreale vegetasjonssonen.

Jordprofil[rediger]

Jordprofilen fra eiendommen Kroken på Rånåsfoss i Nes kommune, Viken, Norge - år 2021

Jordprofilen ble tatt på Kroken på Rånåsfoss i år 2021,[trenger referanse] som et loddrett snitt gjennom de løse jordlagene og nedover mot grunnfjellet. Jordprofilen viser en tydelig og skarpt avgrenset lagdeling av typen podsol, med 3 til 4 tydelige distinkte sjikt:

1) øverst er O-sjiktet, råhumus av reint organisk materiale, hovedsakelig nedbrutte planterester. Dette matjordlaget er om lag 30-40 cm tykt.

Nedenfor matjordlaget ligger de såkalte ploggrunnlagene, også kalt alv eller undergrunnen:

2) Brannsjikt, om lag 10-12 (15) cm tykt - med klare spor etter en meget stor skogbrann, trolig antent ved lynnedslag. Der hele den datidige skogen brant fullstendig ned, samt jordbrann dypt ned i daværende jordsmonnet - ned mot og i utvaskingssjiktet nedenfor. Det er funnet forkullet brannstokk nær ved den avbildede jordprofilen.

3) E-sjikt, utvaskingssjikt om lag 30-50 cm tykt - fra tiden mot slutten av siste istiden, kalt Weichsel (glasial), for 13000 år siden. Bestående av elvesand, og rundstein i ulike dimensjoner, i håndkultstørrelser.

4) B-sjikt, om lag 10-40 cm tykt avhengig av lokale topografivariasjoner i det underliggende grunnfjellet - et anrikingssjikt/forvitringssjikt med rustrød farge fra oksiderte jernforbindelser.

5) grunnfjellet

Referanser[rediger]

Eksterne lenker[rediger]

Bygdebøkene for Sørum Herred, i fulltekst på Nasjonalbiblioteket - beskriver detaljert gamledagerslivet i bygda:


This article "Kroken (Rånåsfoss)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Kroken (Rånåsfoss). Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

Informasjonskapsler hjelper oss å levere. Ved å bruke tjenesten vår godtar du vår bruk av informasjonskapsler.