Egenskaper

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki
Hopp til:navigasjon, søk

Denne siden viser egenskapene og hvordan de er brukt på denne wikien. For en oppdatert statistikk anbefales det at statistikken sitt vedlikeholdsskript kjøres regelmessig. For en variert visning, se ubrukte eller ønskede egenskaper på spesialsidene.

Liste av egenskaper

 1. Tillater verdi<a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Allows_value">«Tillater verdi <span style="font-size:small;">(Allows value)</span>»</a> er en forhåndsdefinert egenskap som kan definere en liste over tillatte verdier for å begrense verditildelinger for en egenskap og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Allows value) (0)
 2. Article av type Boolsk (2 080 bruker)
 3. Attachment link«Attachment link» er en forhåndsdefinert egenskap som samler innbygde fil- og bildelenker funnet på en side og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av type Side (0 bruker)
 4. Bad content + av type Tekst (0 bruker) Denne egenskapen brukes nesten ikke på wikien.
 5. Change propagation«Change propagation» er en forhåndsdefinert egenskap for å holde <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Change_propagation">endringspropageringsinformasjon</a> og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av type Kode (5 bruker)
 6. Svarer til«Svarer til <span style="font-size:small;">(Corresponds to)</span>» er en deklarativ forhåndsdefinert egenskap for å definere konversjonsfaktoren for en fysisk enhet og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Corresponds to) (0)
 7. Opprettelsesdato«Opprettelsesdato <span style="font-size:small;">(Creation date)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som samsvarer med datoen til subjektets første revisjon, og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Creation date) av type Dato (12 014 bruker)
 8. Display precision of«Display precision of» er en forhåndsdefinert egenskap som beskriver en <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Display_precision">visningspresisjon</a> (i desimaltall) for numeriske datatyper. av type Tall (0 bruker)
 9. Display title of«Display title of» er en forhåndsdefinert egenskap som kan tildele en distinktiv visningstittel til en entitet og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av type Tekst (82 bruker)
 10. Visningsenhet«Visningsenhet <span style="font-size:small;">(Display units)</span>» er en deklarativ forhåndsdefinert egenskap for å definere visningsenheter for numerisktypede egenskaper og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Display units) (0)
 11. Ekvivalent URI«Ekvivalent URI <span style="font-size:small;">(Equivalent URI)</span>» er en <a href="/Spesial:Typer/URL" title="Spesial:Typer/URL">type</a> og forhåndsdefinert egenskap gitt av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> for å representere URI-/URL-verdier. (Equivalent URI) (0)
 12. Har feltene«Har feltene <span style="font-size:small;">(Has fields)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap for å definere en liste over egenskaper brukt med en egenskap av typen <a href="/Spesial:Typer/Record" title="Spesial:Typer/Record">opptegnelse</a> og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Has fields) (0)
 13. Feilaktig verdi for«Feilaktig verdi for <span style="font-size:small;">(Has improper value for)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som sporer inndatafeil for uvanlige verdiannoteringer og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Has improper value for) (0)
 14. Har spørring«Har spørring <span style="font-size:small;">(Has query)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som representerer metainformasjon (i form av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Subobject">underobjekt</a>) om individuelle spørringer og fremskaffes av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Has query) (198)
 15. Har type«Har type <span style="font-size:small;">(Has type)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som beskriver <a href="/Spesial:Typer" title="Spesial:Typer">datatypen</a> til en egenskap og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Has type) (12)
 16. Importert fra«Importert fra <span style="font-size:small;">(Imported from)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som beskriver en relasjon til et <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Import_vocabulary">importert ordforråd</a> og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Imported from) (4)
 17. Er en ny side«Er en ny side <span style="font-size:small;">(Is a new page)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som indikerer hvorvidt et subjekt er nytt eller ikke, og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Is a new page) av type Boolsk (12 014 bruker)
 18. Language code«Language code» er en forhåndsdefinert egenskap som representerer en BCP47-formatert språkkode og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (4)
 19. Siste redaktør er«Siste redaktør er <span style="font-size:small;">(Last editor is)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som inneholder sidenavnet til brukeren som opprettet den siste revisjonen og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Last editor is) av type Side (11 368 bruker)
 20. Link to Wikipedia av type URL (7 bruker)
 21. Link to history av type URL (7 bruker)
 22. MIME-type«MIME-type <span style="font-size:small;">(MIME type)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som beskriver MIME-typen til en opplastet fil og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (MIME type) av type Tekst (85 bruker)
 23. Mediatype«Mediatype <span style="font-size:small;">(Media type)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som beskriver medietypen til en opplastet fil og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Media type) av type Tekst (85 bruker)
 24. Endringsdato«Endringsdato <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som samsvarer med datoen et subjekt sist ble endret, og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Modification date) av type Dato (12 014 bruker)
 25. Antall sidetreffDenne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien. (Number of page views) av type Tall (3 776 bruker)
 26. BidragsyterDenne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien. (Page author) av type Side (12 169 bruker)
 27. OppretterDenne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien. (Page creator) av type Side (12 058 bruker)
 28. PageName av type Tekst (2 080 bruker)
 29. Preferred property label«Preferred property label» er en deklarativ forhåndsdefinert egenskap for å angi en <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Preferred_property_label">foretrukket egenskapsetikett</a> og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av type Monolingual text (0 bruker)
 30. Has processing error«Has processing error <span style="font-size:small;">(Processing error)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap gitt av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> og representerer feil som dukket opp i tilknytning til dårlig verdiannotering eller inndataprosessering. (Processing error) (9)
 31. Has processing error text«Has processing error text <span style="font-size:small;">(Processing error message)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som inneholder tekstbeskrivelsen til en feil og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Processing error message) (9)
 32. Has property description«Has property description <span style="font-size:small;">(Property description)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som gjør det mulig å beskrive en egenskap i en språkkontekst og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Property description) av type Monolingual text (4 bruker)
 33. Tilbyr tjeneste«Tilbyr tjeneste <span style="font-size:small;">(Provides service)</span>» er en deklarativ forhåndsdefinert egenskap for å legge tel tjenestelenker til en egenskap og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Provides service) (0)
 34. Spørringsdybde«Spørringsdybde <span style="font-size:small;">(Query depth)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som informerer om dybden i en spørring og fremskaffes av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Query depth) av type Tall (198 bruker)
 35. Spørringsformat«Spørringsformat <span style="font-size:small;">(Query format)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som inneholder navnet til resultatformatet brukt i en spørring og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Query format) av type Tekst (198 bruker)
 36. Query parameters«Query parameters» er en forhåndsdefinert egenskap som beskriver parametre som påvirker resultatet fra en spørring fremskaffet av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av type Kode (0 bruker)
 37. Spørringsstørrelse«Spørringsstørrelse <span style="font-size:small;">(Query size)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som samler antall betingelser brukt i en spørring og fremskaffes av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Query size) av type Tall (198 bruker)
 38. Query source«Query source» er en forhåndsdefinert egenskap gitt av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> som identifiserer alternative spørringskilder. av type Tekst (0 bruker)
 39. Spørringsstreng«Spørringsstreng <span style="font-size:small;">(Query string)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap som beskriver forholdene til spørringen som en streng og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Query string) av type Kode (198 bruker)
 40. Schema definition«Schema definition» er en forhåndsdefinert egenskap som lagrer skjemainnhold og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av type Kode (2 bruker)
 41. Schema tag«Schema tag» er en forhåndsdefinert egenskap av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> for å identifisere en samling skjemaer. av type Tekst (4 bruker)
 42. Schema type«Schema type» er en forhåndsdefinert egenskap som beskriver en type for å skjelne en gruppe skjemaer og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av type Tekst (2 bruker)
 43. Underkategori av«Underkategori av <span style="font-size:small;">(Subcategory of)</span>» er en forhåndsdefinert egenskap for å definere at en kategori er en <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Subcategory_of">underkategori av</a> en annen og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Subcategory of) (21 416)
 44. Underegenskap av«Underegenskap av <span style="font-size:small;">(Subproperty of)</span>» er en deklarativ forhåndsdefinert egenskap for å definere at en egenskap er en <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Subproperty_of">underegenskap av</a> en annen og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Subproperty of) (0)
 45. Technical tag av type Tekst (2 080 bruker)
 46. Text«Text» er en forhåndsdefinert egenskap som representerer tekst av vilkårlig lengde og gis av <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av type Tekst (4 bruker)
 47. Title Icon + av type Tekst (0 bruker) Denne egenskapen brukes nesten ikke på wikien.
 48. Topic + av type Tekst (0 bruker) Denne egenskapen brukes nesten ikke på wikien.
 49. Antall redigeringer av brukerenDenne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien. (User edit count) av type Tall (14 bruker)
 50. foaf:homepage (Foaf:homepage) + av type URL (0 bruker) Denne egenskapen brukes nesten ikke på wikien.