You can now use the 👤🔑 same user account on all the EverybodyWiki !


Best sammen

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki
Hopp til:navigasjon, søk

Lua-feil i package.lua, linje 80: module 'Module:Namespace detect/data' not found. «Best sammen» om et inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor / Partsamarbeid om IA

Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene har lang og god tradisjon i å samarbeide om et godt og velfungerende arbeidsliv.

I kommunal sektor er samarbeidet om å nå målene i IA avtalen (avtalen om et inkluderende arbeidsliv) formalisert gjennom en arbeidsgruppe. Dette samarbeidet går under navnet «Best sammen». Målet er å bistå kommunal sektor i arbeidet med å redusere sykefraværet, øke avgangsalderen og inkludere personer med redusert funksjonsevne. Partene i kommunal sektor består av KS, LO-kommune, Unio, YS-kommune og Akademikerne kommune.

Partene, gjennom Best sammen, har utviklet hefter med tips og inspirasjon til hvordan redusere sykefraværet, øke sysselsettingen blant personer med redusert funksjonsevne og hvordan oppnå flere yrkesaktive år.

Nåværende IA avtale «Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv» gjelder for 2014–2018. Den ble inngått 4. mars 2014 mellom Norges regjering ved arbeids- og sosialministeren og arbeidsgiverorganisasjonene, KS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Arbeidsgiverforeningen Spekter, Virke og staten som arbeidsgiver ved kommunal- og moderniseringsministeren, og arbeidstakerorganisasjonene Landsorganisasjonen i Norge (LO), Unio, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og Akademikerne. Avtalen erstattet tidligere avtaler fra 2001, 2005 og 2010.

Samarbeidet om IA avtalen er et virkemiddel for å oppnå overordnede mål i sysselsettings-, arbeidsmiljø- og inkluderingspolitikken. Gjennom samarbeidet skal partene bidra aktivt for at den enkelte arbeidsplass kan delta for å nå de felles målene. Best sammen samarbeidet er en felles innsats partene mellom for å nå målene i kommunal sektor.

Les mer om IA avtalen Les mer om Partene i arbeidslivet «Best sammen» har en arbeidsgruppe bestående av representanter fra KS på arbeidsgiversiden og for hovedsammenslutningene LO-kommune, YS- kommune, Unio og Akademikerne

«Best sammen» har en nettside kalt IA-bestsammen.no. En rekke temaer under forebyggende psykososialt arbeidsmiljø blir omtalt her. Det er laget tips til temaer for behandling i AMU (arbeidsmiljøutvalg).

Det er også laget en rekke hefter for å gi praktiske tips og inspirasjon for hvordan redusere sykefraværet, øke sysselsettingen blant personer med redusert funksjonsevne og hvordan oppnå flere yrkesaktive år.


This article "Best sammen" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Best sammen. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

Informasjonskapsler hjelper oss å levere. Ved å bruke tjenesten vår godtar du vår bruk av informasjonskapsler.