You can now use the 👤🔑 same user account on all the EverybodyWiki !


8-kretsers bevissthetsmodell

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki
Hopp til:navigasjon, søk

8-kretsers bevissthetsmodell er en heuristisk modell av bevissthet satt fram av Timothy Leary. Modellen er videre utdypet sammen med Robert Anton Wilson og beskrevet uttømmende i bøker som Quantum Psychology og Prometheus Rising. Modellen kan kanskje sies å ha visse likhetstrekk med Abraham Maslows behovshierarki. Leary trodde at sinnet best kan forestilles som en samling av åtte «kretser», eller «gir» eller «mini-hjerner». Hvert nivå tilsvarer et høyere evolusjonsnivå enn det foregående. De fire første som Leary antar er beliggende i venstre hjernehalvdel, konsentrerer seg om organismens overlevelse på jorda. De fire andre, som Leary antyder befinner seg i høyre hjernehalvdel, blir benyttet i menneskets framtidige evolusjon, og er ikke aktivert hos flertallet av mennesker.

De åtte kretsene er:

  1. Kretsen For Biologisk Overlevelse er opptatt med de tidligste strategier for overlevelse og den grunnleggende kategoriseringen av objekter som enten skadelige eller ufarlige. Denne kretsen blir det sagt dukket først opp i den tidligste utviklingen av den virvelløse hjernen. Den er den første som aktiveres i et spedbarns sinn. Leary beskriver at denne kretsen stimuleres av opioide stoffer. Denne kretsen introduserer en én-dimensjonal persepsjon, forover og bakover, det vil si i retning av mat, næring og det som blir sett på som trygt og bakover, og vekk fra farer og predatorer. Wilson knytter denne kretsen til det orale stadium i Freuds utviklingspsykologi.
  2. Kretsen For Emosjoner eller følelser er opptatt med rå følelser og styrer atferden mot underkastelse eller dominering. Denne kretsen dukket først opp hos virveldyr. Hos mennesket aktiveres den når barn lærer å gå. Leary assosierer denne kretsen med alkohol. Denne kretsen introduserer en andre dimensjon, opp-ned, som kobles til territoriell politikk og maktkamp i stammen. Opp som i svelling av ens kropp i størrelse for å uttrykke dominans og ned som i krymping, halen-mellom-bena underkastelse. Denne kretsen benevnes hos Wilson den anal-territorielle kretsen og knyttes dermed til det anale stadium hos Freud.
  3. Kretsen For Finhåndtering eller Den Semantiske Kretsen som Wilson kaller den, er opptatt med logikk, symboltenkning og fingerferdigheter (også manipulering i overført mening). Denne kretsen sies først å ha framtredd da hominider begynte å adskille seg fra de øvrige primater. Leary sier at denne kretsen stimuleres av koffein, kokain og andre stimulanter. Denne kretsen introduserer den tredje dimensjon, høyre og venstre, relatert til utvikling av komplekse bevegelser og håndtering av gjenstander. Wilson beskriver i denne kretsen utviklingen av semantiske og intellektuelle ferdigheter som sentrale.
  4. Den Sosio-Seksuelle Kretsen. Denne kretsen er opptatt med å operere innenfor sosiale nettverk og for overføring av kulturell informasjon i tid. Denne kretsen blir det sagt dukket først opp med utviklingen av stammesamfunn. Leary selv assosierte aldri noe kjemisk stoff med denne kretsen, men Wilson og andre har assosiert den med Ecstacy. Denne fjerde kretsen håndterer sosialmoralske seksuelle regler for samfunn på stammenivå som formidles gjennom generasjonene og introduserer den fjerde dimensjon, tiden.
  5. Den Neurosomatiske Kretsen er den første av høyrehjernens kretser, de «høyere» bevissthetskretsene som er inaktive hos de fleste mennesker. Den gjør det mulig å se ting i flerdimensjonalt perspektiv i stedet for det euklidske romtids 4 dimensjoner, og den er til stede for å bistå i fremtidig utforsking av det ytre rom. Den femte kretsen er ifølge Leary bevissthet på kroppen. Den blir sagt først å ha kommet til syne i utviklingen av fritid som kulturelt fenomen i sivilisasjonen omkring år 2000 f.Kr. Den assosieres med hedonisme og erotikk. Leary sier at denne kretsen stimuleres av cannabis og pranayama tantrisk yoga, eller ved opplevelsen av fritt fall på rette tidspunkt.
  6. Den Neuroelektriske Kretsen er opptatt med at sinnet blir oppmerksom på seg selv uavhengig av mønstre innprentet av de foregående fem kretser. Den kalles også «metaprogrammering» eller «abstraksjonsbevissthet». Leary sier at denne kretsen vil skru på evnen til telepatisk kommunikasjon, og at den er umulig å forklare for dem som kun manifesterer anvendelse av den venstre hjernehalvdelen, og er vanskelig å forklare for dem som har aktivert femte krets. Den sies å ha kommet til syne i år 500 f.Kr. i forbindelse med Silkeveien. Leary assosierer denne kretsen med peyote og psilocybin.
  7. Den Neurogenetisk Kretsen tillater adgang til det genetiske minnet som bæres av DNA. Den er forbundet med erindringer fra tidligere liv, de Akashiske arkiver, det kollektive ubevisste, og gjør grunnleggende udødelighet mulig hos mennesket. Denne kretsen trådte først fram blant hindu- og sufisekter tidlig i det første årtusen. Denne kretsen stimuleres av LSD og Raja Yoga (Dharana).
  8. Den Neuroatomiske Kretsen åpner for tilgang til den intergalaktiske bevissthet som har eksistert før alt liv i universet (benevnt Gud eller utenomjordiske) og lar mennesker fungere utenfor tidrommet og relativitetens begrensninger. Denne kretsen blir assosiert med Ketamin av Leary. Andre har bekrevet DMT som et kjemisk stoff som aktiviserer denne kretsen som Wilson kaller Non-Lokal Kvantebevissthet.

Leary hevder at denne modellen har forklart, blant andre emner, den sosiale konflikten på 1960-tallet der det etablerte samfunn, ifølge Leary de med 4 aktive bevissthetskretser som han kalte stammemoralister, braket sammen med motkulturen, sagt å være de med 5. krets aktiv og karakterisert ved individualisme og hedonisme.

Learys modell fikk ingen omfattende aksept hos forskere, blant annet fordi den først og fremst er innrettet mot menneskelige trekk ettersom det ikke forelå noe presist anatomisk grunnlag for modellen og fordi teorien unnlater å gjøre rede for andre neurale strukturer i grunnleggende nivåer av bevissthet, som i våkenhet.

Learys ideer har som nevnt i stor grad påvirket Robert Anton Wilson og hans bok Prometheus Rising forsøker å dokumentere Learys 8-kretsers bevissthetsmodell.

Learys egen bok om emnet heter Exo-Psychology og har blitt gjenutgitt med ekstra materiale i senere år under tittelen Info-Psychology.

Blibliografi[rediger]

Leary, Timothy: The Politics of Ecstasy, Ronin Publishing (1998)

Eksterne lenker[rediger]

de:Timothy Leary#Neuronaler Schaltkreis nach Leary


This article "8-kretsers bevissthetsmodell" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:8-kretsers bevissthetsmodell. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

Informasjonskapsler hjelper oss å levere. Ved å bruke tjenesten vår godtar du vår bruk av informasjonskapsler.